Курс по фотография – начално ниво – Пловдив 27.09-15.12.2018

posted in: Workshops